Vi på Mediapojkarna AB 559442-0779 värnar om din integritet och följer de stränga kraven i GDPR (General Data Protection Regulation) för att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Genom att använda våra tjänster samtycker du till denna policy.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

a. När du besöker vår webbplats: Vi kan samla in information om din enhet och din användning av vår webbplats med hjälp av cookies och liknande tekniker.

b. När du kontaktar oss: När du kontaktar oss via e-post, telefon eller kontaktformulär kan vi samla in information som namn, e-postadress och telefonnummer och företagsnamn.

2. Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en eller flera av de lagliga grunder som föreskrivs i GDPR, inklusive utförandet av ett avtal, efterlevnad av en rättslig skyldighet och ditt samtycke när det är tillämpligt.

3. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

a. För att tillhandahålla våra tjänster: Vi använder dina uppgifter för att leverera de tjänster du har begärt, inklusive webbplatsutveckling, sociala medier och digital marknadsföring.

b. För att kommunicera med dig: Vi kan kontakta dig angående våra tjänster eller för att besvara dina frågor.

c. För marknadsföringsändamål: Med ditt samtycke kan vi använda dina uppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial om våra tjänster.

4. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

a. Med samarbetspartners: Vi kan dela dina uppgifter med våra samarbetspartners som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster.

b. Med myndigheter: Vi kan dela dina uppgifter om det krävs enligt lag eller enligt en begäran från en myndighet.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

6. Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt till följande:

a. Rätt till tillgång: Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

b. Rätt till rättelse: Du har rätt att begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

c. Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i vissa situationer.

d. Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer.

e. Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

f. Rätt att invända: Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter.

g. Rätt att dra tillbaka samtycke: Om du har gett samtycke till behandling av dina uppgifter, har du rätt att dra tillbaka samtycket när som helst.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på info@mediapojkarna.se, denna integritetspolicy är senast uppdaterad den 23-10-26.